nīcas un Otaņķu pagastu nemateriālais kultūras mantojums
Visa pieejamā informācija par Nīcas tautastērpu, izloksni, dziedāšanas veidiem, folkloru, tradīcijām ikdienā un godos, un saimniekošanu - piekrastes zvejniecību un zemkopību, lopkopību u.c. Mājas lapa izveidota Nīcas kultūrtelpas ierakstīšanai Latvijas Nacionālajā nemateriālajā kultūras mantojuma sarakstā, kas arī īstenots 2022.gadā.

nīcas pagasts + Otaņķu pagasts = senā nīca

Dienvidkurzemes novada pagastus Nīcu, Bārtu un Rucavu mēdz dēvēt arī par Lejaskurzemi. Tās lauku sadzīvei raksturīga senu materiālās un garīgās kultūras elementu saglabāšana salīdzinoši ilgāk nekā citviet Latvijā. Šeit dziļi iesakņojušies arī priekšstati par ģimenes godu tradicionālo kārtību un tās ievērošanas nepieciešamību, līdz ar materiālās kultūras elementiem neļaujot izzust vietējām folkloras vērtībām.

Rakstu avotos Nīca pirmoreiz minēta 1560. gadā.

Nīcas teritorija 1945. gadā mākslīgi sadalīta divos pagastos - Nīcas un Otaņķu, lai gan vēsturiski tā bijusi vienota. Tādēļ šajos abos pagastos ir gan viens tautastērps, gan dziesmas, gan paražas.


Nīca Ar tevi

Šajā interneta vietnē Tu varēsi atrast informāciju par to, ko Nīcā un Otaņķos darīja agrāk un ko - šodien, lai saglabātu un saistošā veidā mūsu tradīcijas, dzīvesziņu saistošā, aktuālā un jēgpilnā veidā nodotu nākamajām paaudzēm.

Ja rodas kāds jautājums - droši raksti, zvani, mums patīk pastāstīt interesentiem par Nīcu un tās vēsturi un tradīcijām.Nīcas ciemīns, maģs ciemīnis - Anna Aigare un Klāvs Aigars

Nīca, 1988. gads Latviešu folkloras krātuve / Archives of Latvian Folklore Vienības numurs / Unit number: LFK v045-002922


   Sveicināts Nīcā un Otaņķos!Esi senās Nīcas fans? Seko mums arī sociālajos tīklos - Instagram: @nicaskulturascentrs @otankusenlietas @nicas_turisms

klausies nīcas Ķekatu dziesmas

Ikvienam interesentam pieejamas "īstās Nīcas ķekatu dziesmas" visās populārākajās mūzikas straumēšanas vietnēs, piemēram, Spotify un Apple Music. Noklausies jau tagad un lec ķekatās 2024.gada 13. februāra vakarā!